Съемки репетиции концерта "Тribute to CHICK COREA" ОТРК "Югра" от 26.11.2019